19400805 - REGINA - Bara en trumpetare.

REGINA - Bara en trumpetare.
Elof AHRLE Adolf JAHR Sicken Carlsson i militärfarsenGotlands Allehanda
Måndagen den 5 Augusti 1940
N:r 178