19400808 - ROXY - Uppviglaren.

ROXY - Uppviglaren.
Pierre RENOIR
Rene DARY

En äventyrsspäckad och spännande historia — gjord på ett sätt som bara fransmän kan göra.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Augusti 1940
N:r 181