19400809 - De gotländska sockennamnen.

De gotländska sockennamnen.

I samband med att kammarkollegiet underställt k. m:ts prövning formerna för vissa sockennamn föreslås sådan förenkling av det i jordeboken förekommande sockennamnet Nygarn eller Östergarn på Gotland att den numera gängse namnformen Östergarn fastställes som socknens namn.
Rikets allmänna kartverk har därjämte hemställt om kollegiets uttalande om de rätta namnformerna för vissa socknar på Gotland. Härvid har fråga uppkommit om ändring av den i jordeboken förekommande namnformen Levede till Levide och i likhet med ortsnamnskommittén förordnar kollegiet nu namnformen Levide. Samtidigt föreslår kollegiet att k. m:t förordnar att följande socknars namn skola skrivas på följande sätt, nämligen Hogrän, Fröjel, Eksta, Hablingbo, Havdhem, Hamra, Lojsta, Lokrume, Lummelunda, Hellvi, Norrlanda, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Östergarn och Levide.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182