19400809 - Dalhems skola.

Dalhems skola.

Till den ledigförklarade lärarbefattningen inom klasserna 3 och 4 vid Dalhems skola har anmält sig tre sökande nämligen fru Agda Lyth, Visby, fru Agnes Johansson, Follingbo, och fröken Anna Karlsson, Stockholm.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182