19400809 - Ogillade besvär.

Ogillade besvär.

Regeringen har ogillat de besvär Gotlands läns trafikbilägareförening anfört över att Slite—Roma järnvägsbolag lämnats tillstånd att insätta ytterligare en lastbil i länstrafik för godsbefordran med station i Slite. (TT Spec.)



Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Augusti 1940
N:r 182