19400810 - Till vikarie

Till vikarie

för höstterminen i klasserna 3 och 4 vid folkskolan i När har antagits folkskollärarinnan Barbro Pettersson, Visby.
— Som vikarie vid Follingbo folkskola t. v. under höstterminen har antagits folkskollärarinnan Anna-Greta Åhlström, Visby.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183