19400813 - Petterkvist

Petterkvist: Frukost från egen trädgård.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Augusti 1940
N:r 185