19400814 - Klintebiografen

Klintebiografen

har som säsongpremiär fått den förnämliga musikfilmen "Den stora valsen" på sitt program. Den ges fredag—söndag.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1940
N:r 186