19400819 - REGINA - De tappras Legion.

REGINA - De tappras Legion.
Gary Cooper, Ray Milland, Robert Preston.

"Strålande epos över tappra män."  N. D. A.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190