19400819 - Epidemirapporten

Epidemirapporten

för första hälften av augusti upptager endast ett fall av scharlakansfeber, nämligen i Visby stad, samt tretton fall av rödsot, varav ett i Visby distrikt, nio i Hemse och tre i Klintehamn.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190