19400821 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under juli månad 1940.
För hästar till: godsäg. Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, 350 kr.; lantbrukarna Nils Kellgren, Vägome i Lärbro, 356 kr., Oscar Björkander, Pajse i Martebo, 200 kr., Tyko Malmqvist, Bottnunds i Vesterhejde, 420 kr., Olof Fröström, Smiss i Sanda, 220 kr., major Fredrik Nyström, Villa Västanbo, Visby, 275 kr., Skäggs AB, Västkinde, 420 kr., lantbr. Karl J. Johansson, Thomsarve i Hogrän, 420 kr. och Gustaf Lindgren, Hejdes i Fole, 420 kr.
För föl till: lantbrukarna Gustav Olofsson, Boters i Hejnum, 99 kr., Axel Jacobsson, Halvards i Garda, 99 kr., G. Nylander, Binge i Martebo, 99 kr., Gustav Andersson, Lingsarve i Eskelhem, 60 kr., Hjalmar Friberg, Runne i Sanda, 42 kr.
För nötkreatur till: fru Olga Pettersson, Koparve i Lärbro, 100 kr., lantbrukarna Em. Malmström, Ringome i Alva, 133: 33 kr., Orion H. J. Thomsson, Stenstu i Stenkyrka, 100 kr., Thord Laurin, Haralds i Alva, 100 kr., Carl Gardell, Björnungs i Lokrume, 150 kr., A. Jonasson, Sojdeby i Fole, 100 kr., John Klasson, Närs i Othem, 250 kr., Albin Fridlund, Bara i Etelhem, 200 kr., Petter Pettersson Annas, Gannarve i Källunge, 300 kr., Tage Andersson, Lina i Hörsne, 200 kr., Algot Jakobsson, Hammars i Lokrume, 250 kr., Arvid Rudberg, St. Banna i Lärbro, 230 kr., Birger Cederlund, Nickarve i Havdhem, 200 kr., Sven Johansson, Kakuse i Väte, 100 kr., Lars H. Mattsson, Mattsarve i Sproge, 133: 33 kr., Joh:s Jakobsson, Oppuse i Bäl, 250 kr., fru Agnes Johansson, Kallings i Follingbo, 450 kr., handl. Sune Lindahl, Gutenviks i Östergarn, 250 kr., lantbr. Johan Höglund, Hallbjenne i När, 150 kr.
För svin till: lantbr. O. A. J. Nilsson, Kärna i Burs, 193: 70 kr.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192