19400823 - De gotländska sockennamnen.

De gotländska sockennamnen.

Regeringen har idag meddelat fastställelse av följande sockennamn på Gotland, nämligen Hogrän, Fröjel, Eksta, Hablingbo, Havdhem, Hamra, Lojsta, Lokrume, Lummelunda, Hellvi, Norrlanda, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Östergarn och Levide. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194