19400823 - Till föreståndarinna

Till föreståndarinna

vid Gotlands infanteriregementes manskapsmäss från 16 sept. har bland sju sökande antagits fröken Ida Hallgren, Sudersand.Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194