19400826 - HANSA - Flottmyteriet i Stilla havet.

HANSA - Flottmyteriet i Stilla havet.
NOAH BEERY, H. B. Warner, Robert Douglas

"Det sparades inte på krutet i den rivande duellen mellan rebellkryssaren och den brittiska jagaren." Sv. D.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196