19400826 - Skytte

Skytte

När tog hem Kronprinspokalen.
Rekorddeltagande i årets tävling.
Tävlingen om HKH Kronprinsens pokal i går hade samlat rekorddeltagande, 27 grupper ur 16 skytteföreningar. Skjutningen var förlagd till Gandarfve i Fröjel.
Den tävlande gruppen antogs vara en hemvärnspatrull, som vid tävlingens början upptäckt landsättning av fallskärmshoppare. Det gällde för patrullen att hastigt på cykel taga sig fram till en lämplig eldställning och nedkämpa fienden, innan den hunnit ordna sig.
Ledaren, kapten T. Hedengren, hade lyckats ordna målet synnerligen trevligt.
Då patrullen kom fram i en glänta syntes "fienden". Ett par fallskärmar hängde i trädtopparna, en låg mitt på fältet och där hade ett automatvapen just hunnit i ställning. Några skyttar hade krupit ned i dikena under det att andra syntes i upprätt ställning på fältet.
För gruppchefen gällde det nu att gruppera i eldställning på bred front, annars kunde icke hela målet beskjutas, och fördela elden. Sedan skulle skyttarna göra resten.
Skjutresultatet kan också i allmänhet anses gott, och gruppcheferna voro i regel mycket bra.
Segrare för dagen blev Närs skytteförening, under ledning av Axel Nilsson, med 114 poäng.
Resultat: 2) Hablingbo I 92 poäng, 3) Hablingbo II, 85, 4) Stånga II 78, 5) Väte II 78, 6) Stånga III 75, 7) Endre 71, 8) Bara II 65, 9) Väte I 62, 10) Levede-Gerum 60, 11) Visby I 60, 12) Grötlingbo II 59, 13) Bara I 59, 14) Linde 58, 15) Fide 57, 16) Klinte I 56, 17) Visby II 55, 18) Hoburgs 53, 19) Havdhem II 52, 20) Stånga I 51.

En mycket trevlig fältskjutning
var anordnad i Fröjel i går i förening med tävlan om HKH Kronprinsens vanringspris för Gotlands skyttar i "Fältskjutning efter förflyttning". På morgonen regnade det kraftigt från en jämnmulen himmel, vilket vid starttiden nog kom många långväga skyttar att stanna hemma — utom fåröborna, som trots den långa, besvärliga resan med roddbåt, buss, tåg och till sist "apostlahästarna" vid 11-tiden med gott humör nådde målet.
De 296 skyttar från 26 gillen, som infunnit sig, fingo vara med om en bland de trevligaste fältskjutningarna på ön. Arrangemangen voro gjorda med största omsorg. Fältskjutningens expedition stod i telefonförbindelse med skjutstationerna och dessa i sin tur med markörerna vid målet.
I expeditionen arbetade man för fullt, tills samtliga 20 patruller blivit anmälda och den ena 15-mannapatrullen efter den andra skickats iväg mot "fienden". Snart kom en rapportkarl med tävlingsresultaten till expeditionen, och man kunde börja med uträkningen av gruppresultaten.
I förbundsfältskjutningen tävlades inom gillena om "Visborgs skyttegilles vandringspris" och "Carellska statyetten" — den senare för landstormsmän — i 5-mannagrupper. Om "Visborgs-pokalen" tävlade 13 gillen. Pokalen hemfördes av Visborgs grupp för uppnådda 91 tr., närmast följt av Hablingbo med 85 och Fårö med 83 tr.
"Carellska statyetten" erövrades av Fårö-gruppen med 80 tr. Även här kom Hablingbo närmast med 76 tr.
De fyra målen utgjordes av: 1:a 1/1 fig. på 340 m., tid: 1 minut. 2:a Kg-ersättare på 180 m., tid: 50 sek. 3:e Kg-skytt på 300 m., tid: 35 sek. och 4:e stor 1/3 fig. på 350 m., tid: 1 minut (insatsmål).
Dagens högsta resutat, 24 tr. (fullträff), nåddes av J. H. Emilsson, Fårösund. Medelpoängen för medalj blev 12 tr.
Klintehamnslottorna svarade för utspisningen på ett mönstergillt sätt och deras arbete inspekterades under dagen av generalskan Maja Schmidt, som kom dit på ett besök.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196