19400827 - Kommunisterna gå fram med egen lista på Gotland.

Kommunisterna gå fram med egen lista på Gotland.

Till länsstyrelsen härstädes ha kommunisterna anmält, att de komma att gå fram med särskild lista här på Gotland. Partibeteckningen blir "Kommunistiska partiet" och deras lista upptar i nämnd ordning jordbruksarbetaren O. A. Stålhammar, Martebo, smeden G. E. E. Berg, Follingbo, lokeldaren Gordon Johansson, Fårösund, byggnadsarbetaren G. E. Lundberg, Visby, och arbetaren Conrad Wall, Visby.
Någon nationalsocialistisk lista har däremot icke anmälts till registrering i länet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197