19400828 - Åter regn över ön.

Åter regn över ön.

Under den gångna natten har åter regn fallit över ön. En del orter ha fått mer, en del mindre mängder av nederbörden, men i medeltal torde den kunna räknas till 5 mm. Här i Visby uppmättes i morse 3,9 mm., Källunge 4, Roma 4, Fårö 4,8, Vamlingbo 5 — på ett håll där i trakten hade man fått ända till 9 mm. — Västerhejde 5, Follingbo 6 m. m. o. s. v.
På en del håll har man nu fått för mycket blöta, vadan regnet inte är välkommet. T. o. m. för rotfrukterna kan det bli för mycket av det goda, och givetvis ha de lantmän, som ha säd obärgad, det synnerligen besvärligt. På de platser, där man varit mera missgynnade med regn tål emellertid rotfrukterna ännu en hel del.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1940
N:r 198