19400829 - Röda Kvarn - Kvinnorna.

Röda Kvarn - Kvinnorna.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199