19400829 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO.
Friluftsfest hade av Follingbo Rödakorskrets anordnats i Follingbo Folkets park i lördags och söndags. Utom vanliga basarnöjen fanns det en tombola, till vilken medlemmarna skänkt samtliga vinster, över 150 st. Trots att vädret under veckan inte sett lovande ut blev det vackert väder under båda kvällarna. Resultatet blev ett brutto på omkring 1,600 kr. Hur stort nettot blir är ännu inte klart, men det torde bli en bra slant.
En sjukvårdskurs börjar här måndagen den 2 sept. anordnad av Rödakorskretsen och under ledning av syster Astrid från Visby. Avgiften är kr. 2: 50 pr deltagare. Såväl manliga som kvinnliga deltagare äro välkomna. Anmälan om deltagande göres omedelbart och lämnas pr telefon till syster Inga på sanatoriet eller byggmästare Albin Nyberg.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199