19400831 - REGINA - En natt på Smygeholm.

REGINA - En natt på Smygeholm.
Adolf JAHR — Anna-Lisa ERICSSON.Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1940
N:r 201