texaco-80-talet.jpg

19401001 - Närs pastorat.

Närs pastorat.

Domkapitlet har förordnat pastorsadjunkten Emil Karlsson att under tiden 1-10 okt. fortfarande vara ämbetsbiträde åt kyrkoherden i Närs pastorat.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227