19401001 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under augusti månad 1940.

För hästar till: Lantbrukarna Adolf Ekström, Austers på Fårö, 420 kr., David Lund, Fride i Lojsta, 700, Karl Pettersson, Sigters i Havdhem, 450, Erik Sandström, Suderbys i Vänge, 700, Gunnar Nilsson, Halner i Bro, 600, Hjalmar Friborg, Runne i Sanda, 600, Karl Rundby, Fridarve i Rone, 550, Joh:5 Wiberg, Mickels i Vall, 250, Konrad Norrby, Tuer i Bro, 420 kr.

För föl till: Lantbrukarna Oskar Pettersson, Roter i Hejnum, 70 kr., Albert Strömbäck, Botvalds i Ardre, 18 kr.

För nötkreatur till: Lantbrukarna Hugo Olof Olofsson, Tidemans i Hörsne, 250 kr., Gustav Olofsson, Bringes i Vänge, 200, Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, 80, Isak Oskar Pettersson, Snäckers i Hangvar, 117: 23, Gustav Olofsson, Bringes i Vänge, 200, Fredrik Pettersson, Vesters i Boge, 200, Albert N. Persson, Brunns i Grötlingbo, 200, Olov Höglund, Gandarve i Vänge, 100, Karl Andersson, Stenstugård i Viklau, 250, Gustav Pettersson Hinas, Petsarve i Sjonhem, 150, Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, 66: 67, Rudolf Liljegren, Roshaga i Stenkyrka, 60, Ludvig Karlsson, St. Hästnäs, 250, Gustaf Fohlin, Öjers i Ekeby, 80, C. Gottberg, Rodarve i Östergarn, 200, Thomas Thomasson, Sallmunds i Vänge, 200, Lars Söderlund, Roes i Rone, 200 kr.

För svin till: Lantbrukaren Emrik Söderdahl, Norrbys i Hejdeby, 200 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227