19401001 - Landsbygden. Burs.

Landsbygden.

BURS.
Vid kommunalfullmäktigesammanträde i går behandlades bl. a. frågan om p???et föreliggande förslaget till polisdistriktets indelning. Förslaget innebär, att Burs, Stånga, När och Lau skola bilda ett distrikt. Fullmäktige ansåg emellertid för sin del, att hela ärendet skulle uppskjutas tills vidare på grund av de svåra tiderna.
Till ledamöter i granskningsnämnden för folkräkningen valdes lantbrukarna Albin Nilsson, Kärna, och August Pettersson, Sigdes, med lantbr. Helmuth Pettersson, Flors, som suppleant.
Till mantalsskrivningsombud utsågos kommunalnämndsordföranden W. Cedergren, Flors, fattigvårdstyrelsens ordförande folkskollärare Alex Stengård och lantbr. Aug. Pettersson Sigdes, med hr Helmuth Pettersson som suppleant.
Fullmäktige hade även att mottaga tvenne donationer, varom nämnes på annan plats.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227