19401002 - Idrott och Sport.

Idrott och Sport.

120 anmälda till DM i orientering.
97 i huvudklassen, därav ett par 50-åringar.
Årets distriktsmästerskap i orientering, som skall avgöras nu om söndag kommer att bjuda på ett nytt ståtligt deltagarrekord; det stod klart när man i går tog en överblick på de inkomna anmälningarna.
Det bådar gott för friluftsintresset att så många komma med till tävlingen och det får tas som ett tecken på att orienteringssäsongen måste bli särskilt livlig. I år ha både de inkallade och yrkesmilitärerna tillfälle att delta i större omfattning än vad det kunde bli i fjol och det höjer givetvis tävlingens intresse. KA 3 kommer nu också med för första gången i DM och därmed bli åtta gotländska idrottsföreningar representerade. I seniorklassen starta 97 man, i juniorklassen 16 och i damklassen 7 deltagare. För damer och juniorer existera ännu inga DM utan det blir i stället en allmän tävling. Åldersstrecket för juniorerna är 17-19 år. Vidare ha oldboys individuell tävling och åldersgränsen nedåt är från och med i år fyllda 35. Bland äldre oldboys märkas kapten Stagh, KA 3, som är 53 år, samt fanjunkare Fondelius, I 18, 50 år. Ledande yngre oldboys bli väl som vanligt Gustaf Carlsson, VIF, och Hilla Nygren, AIK. Den sistnämnda klubben har anmält 26 tävlande, VIF 23, I 18 21, Gute 14, A 7 10, Slite och KA 3 vardera 9 och Klintehamn 7.
VIF blir för första gången arrangör av denna tävling men där finns ju erfaret och kunnigt folk som säkert kan skapa en fin tävling. För det är den värd att bli när nu intresset visat sig vara så stort.
Vi återkomma snart till tävlingen men kunna för dagen ytterligare meddela att Romabladet skall användas samt att avfärden sker från Södertorg söndag morgon kl. 8 med gengasbussar.

Ingen tolva på tipset.
1,600 på 11 rätt.
Stryktips: 45 med 11 rätt få vardera 1,613 kr., 768 med 10 rätt få 94 kr. och 7,245 med 9 rätt få 10 kr.
Siffertips: 8 vinnare med 4 rätt få 1,096 kr. och 249 med 3 rätt få 17 kr.

Den manliga kvällskursen i Visby
för utbildning av spänstledare för Gotlandspressens f olkspänstpropagan da, vilken kurs pågått tre kvällar i veckan under september månad i A 7:s gymnastiksal med löjtnant E. Källström som ledare avslutades i går, varvid red. K. G. Andersson framförde arrangörernas tack till ledare och deltagare och uttalade en förhoppning om att man snart skulle få se många spänstavdelningar i arbete.
Av de sexton deltagarna i denna kurs är det tyvärr endast sex som fullföljt kursen och erhålla diplom. De övriga — huvudsakligen militär — ha av olika anledningar inte fullgjort kursen. De sex diplomerade spänstledarna äro Bertil Melin, Åke Fohlin, Otto Jacobsson, Martin Lindström, Bengt Persson och G. Lassbo.

Den första nya spänstavdelningen i Visby
sätter i gång i morgon. Det blir ett dussintal flickor från drätselkammaren och andra stadens verk som komma att ha två timmars spänstgymnastik i veckan med fröken Doris Harrysson som ledare.

Även spänstledarekursen i Slite
avslutades i går. Den har pågått under samma tid som kvällskurserna i Visby och letts av fänrik Egon Ed-berg. De 10 kursdeltagarna som erhålla Gymnastikförbundets diplom äro Gustaf Månsson, Martin Folihn, Nils Arvidsson, Herbert Nord, Erik Blomberg, Thure Paulsson, Hans Nordin, Lave Olsson, Gunnar Johansson och Einar Linderoth.

Över 8,000 riksmarscherande på Gotland.
KA 3 ökar siffran med 600-700.
Fullständiga rapporter ha ännu inte inkommit beträffande deltagande i Riksmarschen. Den 5 oktober skall emellertid alla rapporter vara avlämnade. Redan nu kan emellertid sägas att siffran för Gotlands del kommer att betydligt överstiga 8,000 riksmarscherande. Den stora ökningen beror på att KA 3 tillkommit. Här kan man räkna med mellan 600 och 700 riksmarscherande, och dessutom har siffran från A 7 ökats till 931, varjämte I 18 torde komma med en del utöver tidigare rapporterade. Vidare kan nämnas att Boge även var med i söndagens marsch med gott resultat. Hejnum och Bäl rapporterar ett 50-tal deltagare, men dessa äro redan räknade då de ingå i Tingstädes siffra för i söndags, beroende på att det var Tingstäde TK som arrangerade.
Från Ala rapporteras ett 60-tal deltagare i söndags.
Någon inverkan på distriktstävlingen kommer dock inte detta stora tillskott att få, då Blekinges stora försprång innebär att Gotland skulle ha mönstrat upp över 1,600 deltagare utöver de i söndags rapporterade 7,428.

Marschmärkena till Visby
ha nu kommit och kunna hämtas hos Victor Pettersson, Tranhusgatan 47.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Oktober 1940
N:r 228