19401003 - Död. Hilma.

Vår älskade syster och moster Hilma har i dag fått hembud, 64 år.
Vi tacka Gud för allt hon varit för oss.
Malms i Dalhem d. 2 okt. 1940.
Anna och Ingeborg Bingmark
Dalhems Friförsamling

Flyg högt, min själ.
Du är ej skapt för jordens grus
och lumpna vinning.
Du bär en krans av evigt ljus
omkring Din tinning.
Du föddes icke för att dö
men för att vitare än snö
få bäras ovan jordens grus
på örnavingar.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229