19401003 - Prästerskapets löneregleringar.

Prästerskapets löneregleringar.

K. m:t har nu fastställt löneregleringar för 15 av stiftets pastorat att gälla från kommande årsskifte intill utgången av år 1960. Sålunda ha löneregleringar blivit fastställda för Dalhems, Hejde, Vänge, Rute, Gothems, Kräklingbo, Lärbro, Östergarns, Roma, Klinte, Närs, Hangvars, Fårö, Sanda, och Eskelhems pastorat. I några fall har k. m:t ändrat de förslag som kammarkollegiet avgivit.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 3 Oktober 1940
N:r 229