19401007 - ROXY - En 7.

ROXY - En 7.
Deanna DurbinGotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232