19401007 - Kammarkollegium för talan om Nygårdsmyr.

Kammarkollegium för talan om Nygårdsmyr.

Kammarkollegium har beslutat att föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i målet om torrläggning av Nygårdsmyr för torrläggning av mark inom Kräklingbo och Anga socknar. Kollegiet har uppdragit åt advokatfiskalen att utföra denna talan.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Oktober 1940
N:r 232