19401008 - Hemvärnsovningar i Follingbo.

Hemvärnsovningar i Follingbo.
Follingbo och Akebäcks hemvärnsmän i aktion.

I söndags höllo Follingbo och Akebäcks hemvärnsmän omfattande övningar i Follingbo under direktör Otto Hansons ledning. Klockan 9 då övningarna började var vädret gynnsamt, varför resultaten på Follingbo skyttebana, där man sköt mot hel- och halvfigurer, blevo synnerligen goda,
Under tiden en del hemvärnsmän övade sig i skytte, höllo andra på med granatkastning, exercis och stridsövningar. Alla deltagare voro mycket intresserade och det var inget att klaga på farten. Övningarna gingo således i raskt tempo och när klockan slog tolv var lunchpausen välkommen.
Det blev ett par timmars uppehåll. Klockan två samlades man åter, men tyvärr hade vädret slagit om och övningarna utfördes i hällande regn, vilket emellertid inte nedsatte stridshumöret på deltagarna.
På eftermiddagen förekom bl. a. luftvärnsskytte. Och just som man brassade på som bäst, uppenbarade sig av en händelse en flygmaskin på mycket låg höjd, vilket gjorde övningen ännu mera illusorisk. "Luftangreppen" på öppna fälten avvärjdes av marktrupperna på lämpligt sätt. Hemvärnsstyrkan — 25 man — hade uppdelats i tre grupper, varav två grupper voro försvarare och en tredje fiende.
Övningarna avslutades (med nämnda uppställning) med en två timmars övning mot "fallskärmshoppare", vilka senare inte hade haft någon chans att klara sig om det gällt allvar.
Striden avblåstes kl. 5 e. m. varvid områdesbefälhavaren dir. Otto Hanson avtackade hemvärnstrupperna. Gruppledare voro hrr Emil Pettersson, Klinte, Otto Nilsson, Rosendal, Gösta Hallberg, Akebäck, och Detlof Collberg, Follingbo.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233