19401008 - Petterkvist

Petterkvist: Med hänsyn till rummets helgd. . .Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233