19400702 - Tromben drog upp höhäcken på ladugårdstaket.

Tromben drog upp höhäcken på ladugårdstaket.

Vådligt äventyr i Ganthem går.

Veterinär B. Helling i Ljugarn var igår eftermiddag ute för ett vådligt äventyr under en tjänsteresa till Ganthem. Vid framkomsten till Båtels i Ganthem, vilken gård ligger i en dalgång och där det i varje fall just då var stilla och lugnt, ställdes bilen utanför ladugårdslängan bredvid en tom höhäck. Sällskapet hade just stigit ur bilen då det insveptes i ett moln av sand och jord - en tromb uppenbarade sig plötsligt. I ett ögonblick hade den sugit upp höhäcken c:a 10 meter i luften, varefter den med en skräll hamnade på uthustaket, som slogs sönder. Häcken fastnade emellertid icke där utan ramlade åter ned på marken, märkvärdigt nog utan att taga allvarligare skada. Den föll ned bredvid bilen, som blev helt oskadad liksom dess passagerare. Det förefaller emellertid som ett under att de icke kommo till skada, då häcken ju lika gärna kunde ha störtat över dem. Efter några sekunder var det hela över och vädret åter lika stilla och vackert. Men bilpassagerarna fingo byta kläder för att bli av med all sand och jord, som ovädret vräkte över dem.
När tromben kom susade det och dånade som en hård höststorm. Man kunde icke se att tromben fortsatte någon annanstädes utan den försvann lika hastigt som den kommit. Och därmed var allt åter lugnt och stilla.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Juli 1940
N:r 149