19401002 - Villatjuvarna ha mycket på sitt samvete.

Villatjuvarna ha mycket på sitt samvete.

Kostölder från 1936 uppklarade.

Vid de fortsatta förhören med de häktade villatjuvarna Westergren och Fredin har det framkommit en hel del andra stölder, i vilka framför allt Westergren haft del.
Sålunda försvunno år 1936 på ett par ställen i Follingbo och Västerhejde några kor utan att lämna spår efter sig. Westergren har nu erkänt, att han tillsammans med en Fagerström från Träkumla stulit en ko i Follingbo och två i Västerhejde. Den första stölden ägde rum på sommaren 1936 tidigt en morgon, och tjuvarna förde kon direkt till slakteriet, där man fick 125 kr. 1 förskottsbetalning. Fjorton dagar senare var man ute igen och tog hos Cedergren i Västerhejde en ko, som såldes till slakt för 150 kr.
Veckan därpå hemsöktes en hage vid Sion, där en ko tillhörig lantbrukare Wahlgren stals och såldes. Tjuven begärde förskottsbetalning på slakteriet och fick av bokhållaren en lapp på vilken stod "1 ko - förskott 175 kr." På vägen till kassan ändrade Westergren lappen till "3 kor - 475 kr." och bedrägeriet lyckades! Att saken upptäcktes beror väl närmast på att en lantbrukare plötsligt erhöll efterbetalning på en ko, som han aldrig sålt.
Ensam har Westergren vidare hemsökt en gård vid Vallda i Eskelhem, där han vid tolvtiden på natten gick in via en olåst köksdörr och ur en byrålåda tillgrep 50 kr. F. ö. har han erkänt en rad småstölder - bl. a. på Tempo, varjämte Westergren och Fredin i en källare i Träkumla stulit 10 kg. fläsk samt i kaffestugan på Högklint två vichyvatten.
De fortsatta förhören komma troligen att blotta ytterligare brott.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 oktober 1940