angfartyget_visby-1924.jpg

19430104 - Gotlandsbanorna.

Gotlandsbanorna.

K. m:t har förordnat t. f. länsnotarien E. Rönquist till ledamot på kronans vägnar i trafikförvaltningen Slite-Klintehamn samt i styrelserna för Slite-Roma och Klintehamn-Roma järnvägsaktiebolag med t. f. vägingenjören S. Ohlsson som suppleant. Förordnandet gäller intill utgången av år 1944. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2