19430104 - Från Våra Gotländska Bygder. GANTHEM.

GANTHEM.
Söndagsskolf est hölls nyårsafton i folkskolan med de barn som undervisas av Gunnar Pettersson, Dalhem. Festen inleddes med ett kortare musikstycke på orgel och ett välkomstord av en pojke. Söndagsskolföreståndaren Gunnar Pettersson läste Jes. 9: 1-9 och välkomsthälsade envar som kommit till festen. Stud. Gösta Arnström från missionsskolan och hr Berthil Söderström, Dalhem, sjöng en duettsång, varefter stud. Arnström höll en intressant lektion med barnen. Efter ytterligare duettsång serverades kaffe till både barn och äldre. Efter kaffepausen tändes granen av barnen, vilka var och en läste trevliga verser eller bibelspråk. Fröken Ingeborg Bing-mark sjöng den vackra sången "Alla små kamrater" mpd duett i kören. Flickorna medverkade med två julsånger under folkskollärarinnans ledning. En uppskattad punkt i programmet var som vanligt när alla barnen fingo gå omkring granen under musik. Sist utdelades en myckenhet av godsaker till de små samt fick de dessutom en jultidning var och en.
Som avslutning sjöngs ännu en duettsång och sist ledde föreståndaren i bön. Festen var talrikt besökt av intresserade sockenbor.Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2