19430104 - Från Våra Gotländska Bygder. HOGRÄN.

HOGRÄN.
En välbesökt nyårsvaka hölls nyårsaftonen i Hogräns Missionshus. Sedan sången "Härlig är jorden" sjungits gemensamt och sångarna sjungit ett par sånger, hälsade ungdomsföreningens ordförande den talrika publiken välkommen och vände sig särskilt till talarna, distriktsföreståndare Joh. Nilsson och komminister Erik Ceder, med några välkomstord, varefter han läste ett ord från den 145 psalmen och nedkallade Guds välsignelse över högtiden.
Fröken Edith Andersson och hr Thure Pettersson sjöngo en duett och sångarna ett par sånger. Komminister Ceder höll ett mycket uppmärksammat föredrag med ämne "Röster i nyårsnatten". Tal. tog åhörarna med sig till en tänkt radioapparat, där man kunde avlyssna allt som gick ut från mänskliga läppar. På ett medryckande sätt lät han lyssnarna få höra olika röster i nyårsnatten. Det var röster av hot och lögn, röster som talade om våld och hänsynslöshet. Det var kanoners dån, kämpande människors nöd, men även människor, som talade ångerns ord och längtade efter gemenskap med Gud. Efter föredraget sjöng fröken Andersson en norsk sång, och under den följande gemensamma sången upptogs ett offer för Norges behövande barn.
Efter en stunds paus i det rikhaltiga programmet predikade distriktsföreståndare Joh. Nilsson gripande och varmt över ett textord från Uppb. 1: 17-18. Det var allvarsord, som mötte åhörarna i årets sista timme. Sedan sångarna sjungits läste hr Effe Palmqvist Nyårsklockan av Tennyson.
Efter en stunds tyst bön hälsade' pastor Herbert Karlsson det nya året och ledde i bön. Till sist sjöngs "Låt mig börja med dig".
En sångstund hade Hogräns friförsamlings ungdomsförenings sånga_ re i söndags kväll anordnat i Mästerby missionshus. Pastor Herbert Karlsson hälsade välkommen och vände sig särskilt till distriktsföreståndare Nilsson med ett välkommen. Sångarna bjödo på ett gediget sångprogram, som omväxlade med solo-, duett- och körsång. Distriktsföreståndaren höll en uppfordrande predikan över Jesusnamnet. I samband med sångstunden var offerdag anordnad för yttre missionen, vilken gav ett resultat av kronor 162.Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2