19430104 - Från Våra Gotländska Bygder. ROMA.

ROMA.
Tredjedag jul hölls traditionsenligt söndags-skolfest i Roma skola kl. 1/2 4 e. m. Efter en god akademisk kvart började festen med att unisont sjöngs psalm 53. I samband med några ord ur evangelietexten hälsade kyrkoherde Ruhr alla välkomna. Han framhöll och hoppades att alla barn skulle växa starka och Guds nåd skulle vara över dem.
Så följde en psalm och därefter en pjäs. Den hette "Stugan i skogen" och spelades av fyra söndagsskolbarn. Sedan sjöngs unisont "Se natten flyr". Vi fingo åter se en pjäs kallad "Stjärnan från Betlehem". En av de större flickorna deklamerade "Legenden om den fjärde vise mannen". De uppträdande skötte sig utmärkt. Mammor och pappor applåderade och voro nöjda med sina småttingars prestationer.
Sedan blev det grantändning. Så var kaffet färdigt, som dracks i småskolan, som dekorerats med girlander och ljus.
Till sist kom tomten. Som vanligt mottogs han med jubel. Barnen fingo påsar och tidningar. Kyrkoherden tackade arrangörerna för festen och psalmen "Herre signe du och råde" sjöngs som avslutning.Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2