19430104 - Från Våra Gotländska Bygder. HÖRSNE och GANTHEM.

HÖRSNE och GANTHEM.
Hörsne och Ganthems kyrkliga söndagsskolor hade den 30 december sin julfest i Hörsne prästgård. Barnskaran samlades kl. 2 och bänkade sig därefter kring det dukade bordet, där det bjöds på choklad och kakor, en undfägnad som man tack vare välvilligt bistånd från barnens anhöriga kunde åstadkomma trots ransoneringarna. Barnen lekte sedan jullekar i folkskolans sal, tills det började skymma, då man åter drog sig in i prästgården, där granen tändes. Kyrkoadjunkt Jakobsson läste därefter julevangeliet och barnen sjöngo några julsånger. Sedan förevisades en serie ljusbilder i färger, föreställande en resa i Norges fjällnatur. Till sist sjöngs en avslutningspsalm, och kyrkoadjunkt Jakobsson meddelade, att söndagsskolorna åter börja för vårterminen den 7 februari.Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 januari 1943
N:r 2