19430105 - Dödsfall.

Dödsfall.

Förre lantbrukaren Johan Gardell, Visby, har avlidit i en ålder av 73 år. Den bortgångne, som var född i Ganthem, ägnade sig tidigt åt jordbruket och efter att ha innehaft en gård i Ganthem flyttade han till Nybjers i Hörsne. För sex år sedan bosatte han sig i Visby hos en son, byggmästaren Karl Gardell, vilken den bortgångna varit behjälplig i arbetet så länge krafterna stodo bi. Den avlidne var en arbetsmyra som få och en gammal hedersman. Han var på sin tid klockare i Ganthem. Närmast sörjes han av fyra söner.
I en ålder av nyss fyllda sjuttiofem år har fröken Antoinette Elgstrand, Visby, avlidit. Hon innehade en lång följd av år en välrenommerad modeaffär på Adelsgatan, vilken hon för en del år sedan överlät. Den bortgångna, som hade vunnit många vänner genom sitt vänsälla sinnelag, sörjes närmast av kusiner.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 januari 1943
N:r 3