19430105 - Landsbygden. HÖRSNE med BARA.

Landsbygden.

HÖRSNE med BARA.
Kommunalfullmäktige hade i torsdags sammanträde, varvid till ordförande omvaldes folkskollärare Gunnar Eriksson och till vice ordförande hemmansägaren Birger Hellgren. Tid för sammanträdena under 1944 skola bestämmas av ordföranden, men en önskan uttalades, att dessa dock böra hållas på lördagseftermiddagar. Man beslöt, att inköpa ett dokumentskåp till förvaring av kommunala handlingar hos kommunalnämndens ordförande.
Med anledning av en skrivelse från hushållningssällskapet beslöto fullmäktige vidare, att av kommunens hundskattemedel skall utgå en belöning med 10 kr. för varje inom kommunen av sockenbo dödad räv.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 januari 1943
N:r 3