19430107 - Brita Katarina Jakobsson

Brita Katarina Jakobsson f. Olofsdotter

Brita Katarina Jakobsson

Vår kära moder Brita Katarina Jakobsson f. Olofsdotter avled lugnt och stilla i dag i sitt 101:a levnadsår, sörjd av oss, åldrig broder, barn-barn, barnbarnsbarn, barn-barns barnbarn.
Sigdes i Burs den 5/1 1943.
Vilhelmina o. Petter Pettersson f. Jakobsson
Maria Jakobsson f. Jakobsson

Ty dagen är dock aldrig så lång, att ickw dess afton skall stunda, då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång, må vi det med allvar begrunda.
Sv. ps. 66.Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 7 januari 1943.
N:r 4