19430107 - Landsbygden. ROMA.

Landsbygden.

ROMA.
Söndagsskolfesten i Metodistkapellet samlade överfylld lokal, och behållningen för deltagarna blev den allra bästa. Festen inleddes av söndagsskolans föreståndare hr Emrik Pettersson, med bibelläsning och bön. En hel klass med pojkar hälsade därefter välkommen på ett nytt och säreget sätt. Detta välkommen underströks också av föreståndaren. I en dialog om det nuvarande krisläget lärde sig fyra flickor att söka se bort från sina egna svårigheter och i stället i kärlek mot Gud och- människor gå barmhärtighetens väg. En grupp sångare bland barnen utförde ett nummer kallat "Den heliga natten", vari förekom flera sånger samt en dikt av Ida Granqvist. En flicka och en pojke framförde sedan en dialog: "Barnet och granen". Pastor Nils-Erik Ohlsson var festens talare, och på ett trevligt och medryckande sätt fängslade han barnens intresse. En rundlig tid anslogs sedan till samling kring kaffebordet där både barn och äldre fick njuta av ett festligt bord. Innan det hela avslutades utdelades påsar med tidningar till alla barnen och särskilda priser till de mest flitiga. Pastor Lindell tackade alla medverkande och avslutade stunden med bön och välsignelse.Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 7 januari 1943.
N:r 4