19430107 - Landsbygden. FOLLINGBO.

Landsbygden.

FOLLINGBO.
Barn- och familjefest i Metodistkapellet. En trevlig fest hölls på söndagseftermiddagen, till vilken både barn och äldre hade inbjudits. Pastor Lindell inledde festen och talade i anslutning till Luk. 12: 32 om den fruktan som vilar över världen i dag, samt om den förmån de äga vilka ha gått in under Jesu löftesord. Guds löftesstjärnor kunna aldrig falla. Barnen deltogo i programmet med flera vackra julsånger. Pastor Lindell läste Sven Vandrings dikt "Fiolskon". Kring ett festligt dukat bord samlades sedan både små och stora. En högtidlig punkt i programmet var det ögonblick då barnen fingo gå fram och tända ljus och läsa sina ljusverser. Även de allra minsta försökte stamma fram en vers. Till slut utdelades påsar och tidningar till skolans barm Den alltigenom trevliga och högtidliga stunden avslutades med några tacksamhetens ord av pastor Lindell.Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 7 januari 1943.
N:r 4