19430107 - Petterkvist: Lika mot lika.

Petterkvist: Lika mot lika.Gotlands Allehanda.
Torsdagen den 7 januari 1943.
N:r 4