19430108 - Emma Hansson

Emma Hansson

Emma Hansson

Att min kära maka, vår moder Emma Hansson stilla avled i dag i sitt 74:e levnadsår, sörjd och saknad av oss, barnbarn, syskon, svägerska, släkt o. vänner tillkännagives härmed.
Rombs i Hamra den 7/1 1943.
JACOB HANSSON
Barnen

Sv. Ps. 425: 6 v.Gotlands Allehanda.
Fredagen den 8 januari 1943.
N:r 5