19430108 - Besvären ogillades.

Besvären ogillades.

Regeringen har lämnat utan åtgärd av e. o. prästmannen H. Sjögren i Torsby anförda besvär över förslaget till komministertjänsten i Vänge, m. fl. församlingars pastorat.
Förslaget upptog pastoratsadjunkt E. Westerudd, Rute, vice pastor E. Percival, Stenkyrka, och vice komminister R. Lundell, Visby, i nämnd ordning. Besvären riktade sig närmast mot domkapitlets värdering av Sjögrens tjänsteålder. (TT spec.)Gotlands Allehanda.
Fredagen den 8 januari 1943.
N:r 5