19430108 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Sjuttio år fyller den 10 januari lantbrukaren Hjalmar Engström, Busarve i Roma. Han är född i Roma och har inom sin hemsocken fått åtskilliga kommunala förtroendeuppdrag på sin lott. Han är alltså ordförande i kommunalstämman sedan 1927, vice ordförande i valnämnden och i styrelsen för Roma sparbank, föreståndare för centralföreningens lagerhus i Roma, kassör i lokalföreningen och ledamot i direktionen för Roma—Björke ålderdomshem m. m. Tidigare har han även varit kommunalfullmäktig och skiftesgodman m. m. Hjalmar Engström är en sjuttioåring, som bär sina år med heder, och några ålderssymptom synes han icke känna av. Gården överlämnade han för ett par år sedan till son och sonhustru och kan därför helt ägna sig åt sina många uppdrag, som han också sköter med den äran.
— Sextio år fyller den 9 januari fru Anna Jacobsson, maka till lantbrukaren Oskar Jacobsson, Smedjegårda i Björke.Gotlands Allehanda.
Fredagen den 8 januari 1943.
N:r 5