19430108 - Syster Inga lämnar sanatoriet.

Syster Inga lämnar sanatoriet.

Trettondagsafton hade en trevlig julfest anordnats på sanatoriet i Follingbo, vilken fest samtidigt blev en avskedsfest för hittillsvarande husmodern syster Inga. Närvarande voro landshövdingeparet, biskop Ysander m. fl. Syster Inga, som nu lämnar sanatoriet för att tillträda platsen som husmor vid Pauvres honteux i Visby, avtackades i varma ordalag av landshövdingen, dr Larsen och pastor Bergdahl och samtidigt hälsades sanatoriets nya husmor, syster Blenda, välkommen. De närvarande bjödos på kaffe och gotter, man roade sig med lekar kring granen och den bästa stämning rådde. Det hela slöts med ett kort anförande av pastor Bergdahl, Välsignelsen och psalmen : Så går en dag än från vår tid.Gotlands Allehanda.
Fredagen den 8 januari 1943.
N:r 5