19430109 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

Åttio år fyllde i går änkefru Olivia Nyman, Levede. Med anledning av högtidsdagen blev hon uppvaktad med gåvor och blommor. Den gamla är sedan några år intagen på ålderdomshemmet i Klinte. Oaktat de många år hon fått leva, är hon relativt rask och hurtig. Bland de uppvaktande märktes prosten Gustaf Sjöberg.

Femtio år fyllde förliden söndag fru Maria Bergström i Väte. Redan tidigt blev hon föremål för hjärtlig och varm hyllning och uppvaktning av släkt och vänner, som överlämnade ett flertal gåvor och rikligt med blommor. Under eftermiddagen voro ett flertal vänner samlade i hemmet, då jubilaren ytterligare hyllades.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 januari 1943
N:r 6