19430109 - Landsbygden. VÄNGE.

Landsbygden.

VÄNGE.
Baptistförsamlingens söndagsskola härstädes höll sin julfest sönd. den 3 jan. hos fam. Jakobsons, Kyrkljuves. Festen, som leddes av pastor Högberg hade samlat en stor skara av både unga och gamla. Programmet, som hade ämne "Barnet Konungen", utfördes till största delen av barnen själva. Församlingens sångare medverkade även med flera sånger. Fyra biblar utdelades till elever, som fyllt tolv år och gått flitigt i söndagsskolan. Pastor Högberg talade en stund till både yngre och äldre. Barnen i söndagsskolan bjödos på kaffe och alla fingo påsar med godsaker samt jultidningar. En god kollekt upptogs för söndagsskolans verksamhet. Till sist uttalade pastor Högberg ett tack till alla, som medverkat och till barnens föräldrar och andra som skänkt gåvor till festen. Den goda och lyckade festen avslutades med bön och sång.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 januari 1943
N:r 6