19430111 - Jakob Petter Lundin

Jakob Petter Lundin

Tillkännagives att vår käre fader Jakob Petter Lundin ingått i den eviga vilan i sitt 90 levnadsår.
Norrgårda, Hellvi den 11 januari 1943.
BARNEN

Trötta huvud vila, sälla ande ila
hem till Gud i frid efter slutad strid.Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 januari 1943
N:r 7